ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
401.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)23/07/2562รายรับร.อ. สุธิวงศ์ พงศ์สุด3,700.00
402.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๓180,240.00
403.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับกอศจ.ยศ.ทบ. ตั้งทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย155,742.00
404.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)19/07/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งทุน เพิ่มทุน ปี ๖๒20,510.00
405.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับดอกเบี้ยเดือน ก.ค.๖๒1,843.80
406.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)12/07/2562รายรับน.อ.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์3,499.00
407.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/06/2562รายรับดอกเบี้ยเดือน มิ.ย.๖๒1,553.91
408.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/06/2562รายจ่ายค่าอาหารคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประชุมสามัญประจำปี ๖๑5,000.00
409.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/06/2562รายรับพ.ต.ศักดิ์ชัย ตั้ง 1 กองทุน3,700.00
410.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)10/06/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
411.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/06/2562รายรับจ.ส.อ.สมมารท ตั้ง 1 กองทุน3,649.00
412.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ต.บุญฤทธิ์ ตั้ง 4 กองทุน14,000.00
413.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.อ.จงกล ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
414.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับร.อ.พิเชษฐ์ ตั้ง 4 กองทุน14,620.00
415.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับนายสุรเชษฐ์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
416.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับน.อ.ปรีชา ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
417.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ท.อิทธิชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
418.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพ.ต.เกียรติชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
419.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)05/06/2562รายรับพล.ต.สมดุลย์ ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
420.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.รัตนพล ก้านเพชร ตั้งทุนที่ 851320.00
421.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร ตั้งทุนที่ 852320.00
422.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตรย์ ตั้งทุนที่ 850320.00
423.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับพ.ต.พรชัย แสงอุ่น สมทบทุนที่ 789320.00
424.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)04/06/2562รายรับร.อ.พรชัย ตั้ง 1 กองทุน3,500.00
425.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายสนับสนุน กอศจ.ยศ.ทบ. จัดงาน ๑๐๐ ปี930,000.00
426.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายจ้างเอกชนทำบัญชี5,000.00
427.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/05/2562รายรับยอดจอง ๗๐๔ องค์2,463,296.00
428.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/05/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
429.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายแทนเงินรองจ่ายเยี่ยมทหารชายแดน30,000.00
430.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)24/05/2562รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๒403,825.00
431.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับยอดจองพระเพิ่มเติม ๘๓ องค์290,417.00
432.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายนำส่งเงินสร้างพระเข้ามูลนิธิ งวดที่ ๒403,822.00
433.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้จองชำระค่าส่งพระ5,540.00
434.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้สมทบทุนเพิ่มเติม38,489.00
435.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์เบิกค่าส่งพระ5,540.00
436.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/05/2562รายรับบ.ทิพย์เคมิคอล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุทยานฯ35,000.00
437.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/05/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานฯ35,000.00
438.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๔-๑๐ พ.ค.๖๒151.07
439.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)02/05/2562รายรับเพิ่มทุนเดือน พ.ค.๖๒7,740.00
440.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๑๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.45.64
441.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า6,000.00
442.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/04/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า18,250.00
443.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/04/2562รายรับดอกเบี้ย1,795.33
444.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/04/2562รายรับดอกเบี้ย ๓-๔ เม.ย.๖๒9.22
445.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับมทบ.๑๑ ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า7,300.00
446.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับดอกเบี้ย12.21
447.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๓๐ มี.ค.๖๒150.79
448.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/03/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า3,650.00
449.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)23/03/2562รายรับดอกเบี้ย24.82
450.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/03/2562รายรับผู้สมทบทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า10,950.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,134,233.171,864,235.00269,998.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)339,649.62120,000.00219,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี127,000.00133,000.00-6,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16