ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
351.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/03/2563รายรับร.อ.สุพัฒน์ชัย จันทร์แฉล้ม ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
352.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับร.อ.วัชระ มุมาน ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
353.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับพ.ต.สงวนศักดิ์ ทองแท้ ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
354.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/02/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าตรวจบัญชีมูลนิธิ ปี 25624,000.00
355.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา20,000.00
356.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับพ.อ. นิรันดร น่วมรัศมี2,000.00
357.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2563รายรับดอกเบี้ย ก.พ.63221.22
358.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
359.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน เดือน ก.พ. 631,500.00
360.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
361.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)04/02/2563รายรับพ.ต.ดร ศุภกร จันทราวุฒิกร ตั้ง 1 ทุน500.00
362.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 256349,800.00
363.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายรับเงินทดลองจ่ายเข้าบัญชี5,000.00
364.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/02/2563รายรับพ.ท.ณาณกร ธิติบุณยกร ตั้งทุน500.00
365.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายค่าพาหนะประชุมมูลนิธิฯ สามัญประจำปี 256212,500.00
366.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/02/2563รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ตั้งทุน1,000.00
367.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ บิดา พระราชปริยัติบัณฑิต จว.เพชรบูรณ์10,000.00
368.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/02/2563รายรับพล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม10,000.00
369.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/01/2563รายรับพ,ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุน500.00
370.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/01/2563รายรับดอกเบี้ย ม.ค. 63676.06
371.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/01/2563รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท เพิ่มทุน500.00
372.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)22/01/2563รายรับนางญาณิศา จันทะแจ่ม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
373.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.เสถียร อินธิมาศ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
374.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุน1,500.00
375.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล1,000.00
376.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2563รายรับถูกฉลากออมสิน เดือน ม.ค. 631,500.00
377.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/01/2563รายรับอศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 10 สมทบตั้งกองทุน4,155.00
378.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/01/2563รายรับส.ต.เอกพล โลหรัตน์ ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
379.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)07/01/2563รายรับร.อ.ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ตั้งทุน1,000.00
380.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี07/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ. สมอาจ อิ่มเอม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
381.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)06/01/2563รายรับร.อ.สมอาจ อิ่มเอม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
382.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
383.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ.ณรงค์ เสน่หา500.00
384.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/01/2563รายรับร.อ. เสถียร อินธิมาศ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
385.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย3.63
386.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย28.62
387.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย ธ.ค. 62793.68
388.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน ธ.ค. 621,500.00
389.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/12/2562รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ มารดา พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสง เสียชีวิต2,000.00
390.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)09/12/2562รายรับจ.อ.หญิง พุทธรักษา โรคารักษ์3,499.00
391.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/12/2562รายจ่ายเบิกเงินจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญพระสงฆ์ นักเรียน ่และทหารตามแนวชายแดน30,000.00
392.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/12/2562รายจ่ายเบิกเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ5,000.00
393.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/12/2562รายรับดอกเบี้ย322.65
394.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/12/2562รายรับพล.ต.สมพงษ์ ถิ่นทวี ตั้งทุน 1 ทุน500.00
395.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)02/12/2562รายรับพ.อ.สราญ มังคละโยธา ตั้งทุน 1 กองทุน3,500.00
396.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/12/2562รายรับร.ต.บังอร สามารถ ตั้งทุน 1 ทุน500.00
397.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/11/2562รายรับแผนกพิธีนำฝากเข้ากองทุนไม้มีค่าของ ทบ.57,250.00
398.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/11/2562รายรับเงินไม้มีค่าของ ทบ.57,250.00
399.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)27/11/2562รายรับพ.ท.สมศักดิ์ เอมโอฐ ตั้นทุน 1 ทุน500.00
400.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)25/11/2562รายรับพ.ต.ขวัญชัย โคตรชุม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,495,690.872,190,735.00304,955.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16