ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
301.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/05/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.อ. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง ภริยาคลอดบุตร2,000.00
302.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับพ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ ต่อสมาชิก 2 ปี1,000.00
303.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/05/2563รายรับร.ท.วชิราวุธ มูลสาร ต่อสมาชิก 1 ปี500.00
304.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค. 632,200.00
305.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/05/2563รายรับร.ท.ยุทธการ สุดสุข ตั้งทุน 1 ทุน500.00
306.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิก20,000.00
307.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)15/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายสวัสดิการกองุทนครั้งที่ 220,000.00
308.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์ มารดาป่วย2,000.00
309.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.สิน อินทร์นะรา อดีต หน.กอศจ.ยศ.ทบ. เสียชีวิต5,000.00
310.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายมูลนิธิฯ5,000.00
311.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/05/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล มารดาเสียชีวิต2,000.00
312.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี23/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต. ดร.ศุภกร จันทราวุฒิกร ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
313.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)20/04/2563รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี ตั้งทุน 2 ทุน7,000.00
314.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน เม.ย. 631,500.00
315.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)16/04/2563รายรับร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี500.00
316.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)10/04/2563รายรับพ.ท.หญิง จิรญาณ์ จันเกิด ตั้งทุน 1 ทุน3,654.00
317.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/04/2563รายรับพ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตร ตั้ง 1 ทุน500.00
318.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/04/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.สุธีวรินทร์ อินทธิแสง ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
319.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/03/2563รายรับจ.ส.อ.สิทธิพงษ์ สมสนุก ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
320.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี31/03/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาเสียชีวิต2,000.00
321.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2563รายรับถูกสลากออมสิน เดือน มี.ค. 631,500.00
322.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี13/03/2563รายจ่ายมอบเงินบำรุงขวัญ พ.ท.สำราญ มณีปรุ บิดาป่วย2,000.00
323.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)06/03/2563รายรับร.อ.สุพัฒน์ชัย จันทร์แฉล้ม ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
324.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับร.อ.วัชระ มุมาน ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
325.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)03/03/2563รายรับพ.ต.สงวนศักดิ์ ทองแท้ ตั้งทุน 1 ทุน3,499.00
326.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/02/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าตรวจบัญชีมูลนิธิ ปี 25624,000.00
327.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา20,000.00
328.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับพ.อ. นิรันดร น่วมรัศมี2,000.00
329.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2563รายรับดอกเบี้ย ก.พ.63221.22
330.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
331.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน เดือน ก.พ. 631,500.00
332.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)17/02/2563รายรับถูกสลากออมสิน300.00
333.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)04/02/2563รายรับพ.ต.ดร ศุภกร จันทราวุฒิกร ตั้ง 1 ทุน500.00
334.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายค่าพาหนะประชุมมูลนิธิฯ สามัญประจำปี 256212,500.00
335.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายรับเงินทดลองจ่ายเข้าบัญชี5,000.00
336.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)03/02/2563รายรับพ.ท.ณาณกร ธิติบุณยกร ตั้งทุน500.00
337.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ บิดา พระราชปริยัติบัณฑิต จว.เพชรบูรณ์10,000.00
338.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)03/02/2563รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ตั้งทุน1,000.00
339.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 256349,800.00
340.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/02/2563รายรับพล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม10,000.00
341.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/01/2563รายรับพ,ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุน500.00
342.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/01/2563รายรับดอกเบี้ย ม.ค. 63676.06
343.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)24/01/2563รายรับพ.อ.อุทัย ศรีปราสาท เพิ่มทุน500.00
344.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)22/01/2563รายรับนางญาณิศา จันทะแจ่ม ตั้งทุน 1 ทุน500.00
345.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.บุญเรือง จันทรวิมล1,000.00
346.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)21/01/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุน1,500.00
347.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/01/2563รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ต.เสถียร อินธิมาศ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
348.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)17/01/2563รายรับส.ต.เอกพล โลหรัตน์ ตั้งทุน 1 ทุน3,500.00
349.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2563รายรับถูกฉลากออมสิน เดือน ม.ค. 631,500.00
350.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)17/01/2563รายรับอศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 10 สมทบตั้งกองทุน4,155.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,210,020.171,929,235.00280,785.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16