ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
251.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับเงินเหลือจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมมาฆบูชา ๖๔16,550.00
252.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะศรัทธาร่วมบริจาคสร้างห้องสุขา49,900.00
253.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มี.ค.641,600.00
254.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
255.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
256.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/03/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ บุตรป่วย2,000.00
257.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/02/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโท มารดาป่วย2,000.00
258.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 23-24 ก.พ. 6430,000.00
259.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายเบี้ยประชุมสามัญประจำปี 3 ก.พ.6412,000.00
260.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)ฝากเข้าบัญชี443,070.45
261.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)415,871.67
262.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)84,729.86
263.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)18/02/2564รายรับยกเลิก บช.A0 ธ.ทหารไทย 0463395053 นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)87,229.92
264.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 (ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (มธศ.)) เข้า บช.1,000,000.00
265.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)1,000,000.00
266.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/02/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.พ.641,500.00
267.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/02/2564รายจ่ายมอบเงิน รท.ปัญญา ดีเลิศ ภริยาป่วย2,000.00
268.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
269.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุนมูลนิธิฯ20,000.00
270.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.ศรัณยภูมิ ผู้พึ่่ง เพิ่มทุนฯ1,000.00
271.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
272.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล ภริยาคลอดบุตร2,000.00
273.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุตร ภริยาป่วย2,000.00
274.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ม.ค.641,600.00
275.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2563รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน41.96
276.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายรับดอกเบี้ย1,734.16
277.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายจ่ายนำส่งเงินเข้า A2 บช.ดอกผล มธศ.61,330.00
278.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายจ่ายเงินมอบให้ ยศ.ทบ. เพื่อสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา57,250.00
279.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี29/12/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.อ.ญาณกร ธิติบุญยกร บิดาเสียชีวิต2,000.00
280.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ธ.ค.631,500.00
281.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.631,500.00
282.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับส่งเงินคืนคงเหลือจากโครงการเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร จว.กจ.8,000.00
283.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2563รายจ่ายเยี่ยมไข้ ร.อ.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุง ป่วย2,000.00
284.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับนำเงินค่าเช่าพระพุทธรูป 100 ปี ห้วง ก.ค.-ต.ค. 63 เข้าบัญชี119,350.00
285.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธํิฯ1,000.00
286.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมุลนิธิ1,500.00
287.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)05/11/2563รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุล เพิ่มทุนมูลนิธิฯ1,000.00
288.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี30,000.00
289.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)26/10/2563รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ30,000.00
290.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน สมค.กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.อยุธยา ณ วัดพนัญเชิง (ใช้คืนสำรองจ่าย)10,000.00
291.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางร่วมกฐินพระราชทาน สมาคมกองทุนสวัสดิการสตรีฯ ณ วัดพนัญเชิง จำนวน 6 นาย3,000.00
292.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบทุนการศึกษานักเรียนตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี18,509.00
293.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)23/10/2563รายรับผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียน จ.กาญจนบุรี ทั้งสิ้น18,509.00
294.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/10/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์ บิดาป่วย2,000.00
295.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/10/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.631,200.00
296.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/09/2563รายรับนำเงินคงเหลือจ่ายประชุมวิสามัญเข้าบัญชีดอกผลฯ4,780.00
297.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)30/09/2563รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
298.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี30/09/2563รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี เยี่ยมไข้2,000.00
299.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)29/09/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ มอบเงินเข้าบัญชีดอกผลฯ1,500.00
300.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/09/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าอาหารและค่าเดินทางประชุุมวิสามัญ ก.ย. 6317,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16