ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
201.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค.641,500.00
202.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/05/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
203.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/05/2564รายรับกพ.ยศ.ทบ. นำส่งค่าเช่าพระ 5 องค์17,495.00
204.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )10/05/2564รายรับคืนเงิน บำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน) 22 เม.ย. 642,000.00
205.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบกองทุน 100 ปี23,000.00
206.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) ร่วมทำบุญวันสถาปนา กอศจ.ยศ.ทบ.3,505.00
207.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบมูลนิธิ23,000.00
208.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายค่าตรวจบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี 63 บริษัทเฟื่องทองวัฒนา จำกัด4,000.00
209.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง2,000.00
210.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ธีรภัทร์ วงษ์จำปา2,000.00
211.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เม.ย.641,900.00
212.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน)2,000.00
213.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/04/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด บิดาเสียชีวิต2,000.00
214.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
215.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/04/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
216.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะศรัทธาร่วมบริจาคสร้างห้องสุขา49,900.00
217.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )23/03/2564รายรับนำเงินบูชาพระ 100 ปี เข้าบัญชี66,305.00
218.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะกรรมการสมาคมสตรีบริจาคสร้างห้องสุขา300,000.00
219.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับเงินเหลือจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมมาฆบูชา ๖๔16,550.00
220.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มี.ค.641,600.00
221.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
222.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
223.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/03/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ บุตรป่วย2,000.00
224.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/02/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโท มารดาป่วย2,000.00
225.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 23-24 ก.พ. 6430,000.00
226.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายเบี้ยประชุมสามัญประจำปี 3 ก.พ.6412,000.00
227.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 (ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (มธศ.)) เข้า บช.1,000,000.00
228.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)415,871.67
229.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)ฝากเข้าบัญชี443,070.45
230.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)84,729.86
231.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)18/02/2564รายรับยกเลิก บช.A0 ธ.ทหารไทย 0463395053 นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)87,229.92
232.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)1,000,000.00
233.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/02/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.พ.641,500.00
234.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/02/2564รายจ่ายมอบเงิน รท.ปัญญา ดีเลิศ ภริยาป่วย2,000.00
235.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
236.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.ท.สุขี แก้วยก เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
237.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ ตั้งทุนมูลนิธิฯ20,000.00
238.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.ศรัณยภูมิ ผู้พึ่่ง เพิ่มทุนฯ1,000.00
239.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุล ภริยาคลอดบุตร2,000.00
240.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/01/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท. ขจรศักดิ์ พรมบุตร ภริยาป่วย2,000.00
241.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ม.ค.641,600.00
242.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2563รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน41.96
243.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายรับดอกเบี้ย1,734.16
244.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายจ่ายนำส่งเงินเข้า A2 บช.ดอกผล มธศ.61,330.00
245.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)31/12/2563รายจ่ายเงินมอบให้ ยศ.ทบ. เพื่อสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา57,250.00
246.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี29/12/2563รายจ่ายมอบเงิน พ.อ.ญาณกร ธิติบุญยกร บิดาเสียชีวิต2,000.00
247.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ธ.ค.631,500.00
248.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.631,500.00
249.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับนำเงินค่าเช่าพระพุทธรูป 100 ปี ห้วง ก.ค.-ต.ค. 63 เข้าบัญชี119,350.00
250.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับส่งเงินคืนคงเหลือจากโครงการเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร จว.กจ.8,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,210,020.171,929,235.00280,785.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16