ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
201.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/11/2564รายรับถูกสลากออมสิน พ.ย. 64250.00
202.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/10/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ต.ค. 641,500.00
203.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/10/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
204.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)11/10/2564รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายกองทุนครั้งที่ 420,000.00
205.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)05/10/2564รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี เพิ่่มทุนมูลนิธิ1,000.00
206.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)05/10/2564รายรับพ.อ.ประชุม สุขสำราญ เพิ่มทุนมูลนิธิ2,000.00
207.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/10/2564รายจ่ายเบิกค่าประชุมวิสามัญประจำปี 64คณะกรรมการมูลนิธิ10,350.00
208.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/10/2564รายรับถูกสลากออมสิน 1 ต.ค. 64 (1)250.00
209.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/09/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล บุตรป่วย2,000.00
210.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/09/2564รายรับถูกสลากออมสิน ๅ16 ก.ย. 641,200.00
211.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )14/09/2564รายรับจก.ยศ.ทบ. เช่าบูชาพระ 100 ปี 13 องค์45,500.00
212.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี10/09/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี บุตรเสียชีวิต2,000.00
213.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/09/2564รายรับถูกสลากออมสิน ก.ย. 64 (1)250.00
214.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/08/2564รายรับจ.ส.อ. ชูโชค ศรลัมพ์ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,654.00
215.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร1,400.00
216.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร10,000.00
217.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 17 ส.ค.641,600.00
218.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 2 ส.ค.6410,250.00
219.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน ป่วย covid-192,000.00
220.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.641,800.00
221.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายจ่ายถอนเงินลงทุนซื้อสลากออมสิน1,000,000.00
222.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่่าย20,000.00
223.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ณรงค์ เสน่หา ภริยาคลอดบุตร2,000.00
224.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)02/07/2564รายรับA3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)1,000,000.00
225.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี3,564.00
226.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/07/2564รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายกองทุนครั้งที่ 320,000.00
227.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
228.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2564รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน มิ.ย. 6447.57
229.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2564รายรับเงินสมทบเข้ามูลนิธิ1,550.33
230.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)22/06/2564รายรับอศจ. รุ่น 85/52 สมทบทุนมูลนิธิฯ1,700.00
231.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/06/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มิ.ย.641,200.00
232.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)07/06/2564รายจ่ายเบิกค่าจ้างสร้างห้องสุขาอุทยานฯ งวดที่ 1 แก่ หจก.ภูวเณศ200,000.00
233.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/05/2564รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ส่องกล้องลำไส้ นอน ร.พ.2,000.00
234.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค.641,500.00
235.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/05/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
236.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/05/2564รายรับกพ.ยศ.ทบ. นำส่งค่าเช่าพระ 5 องค์17,495.00
237.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )10/05/2564รายรับคืนเงิน บำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน) 22 เม.ย. 642,000.00
238.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) ร่วมทำบุญวันสถาปนา กอศจ.ยศ.ทบ.3,505.00
239.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบมูลนิธิ23,000.00
240.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบกองทุน 100 ปี23,000.00
241.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง2,000.00
242.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ธีรภัทร์ วงษ์จำปา2,000.00
243.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายค่าตรวจบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี 63 บริษัทเฟื่องทองวัฒนา จำกัด4,000.00
244.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เม.ย.641,900.00
245.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
246.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/04/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด บิดาเสียชีวิต2,000.00
247.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน)2,000.00
248.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/04/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
249.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับเงินเหลือจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมมาฆบูชา ๖๔16,550.00
250.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะศรัทธาร่วมบริจาคสร้างห้องสุขา49,900.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16