ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
151.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร10,000.00
152.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 17 ส.ค.641,600.00
153.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 2 ส.ค.6410,250.00
154.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน ป่วย covid-192,000.00
155.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.641,800.00
156.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/07/2564รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายกองทุนครั้งที่ 320,000.00
157.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี3,564.00
158.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
159.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่่าย20,000.00
160.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายจ่ายถอนเงินลงทุนซื้อสลากออมสิน1,000,000.00
161.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ณรงค์ เสน่หา ภริยาคลอดบุตร2,000.00
162.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)02/07/2564รายรับA3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)1,000,000.00
163.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2564รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน มิ.ย. 6447.57
164.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2564รายรับเงินสมทบเข้ามูลนิธิ1,550.33
165.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)22/06/2564รายรับอศจ. รุ่น 85/52 สมทบทุนมูลนิธิฯ1,700.00
166.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/06/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มิ.ย.641,200.00
167.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)07/06/2564รายจ่ายเบิกค่าจ้างสร้างห้องสุขาอุทยานฯ งวดที่ 1 แก่ หจก.ภูวเณศ200,000.00
168.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/05/2564รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์ บุตรนาม ส่องกล้องลำไส้ นอน ร.พ.2,000.00
169.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค.641,500.00
170.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/05/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
171.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/05/2564รายรับกพ.ยศ.ทบ. นำส่งค่าเช่าพระ 5 องค์17,495.00
172.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )10/05/2564รายรับคืนเงิน บำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน) 22 เม.ย. 642,000.00
173.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบกองทุน 100 ปี23,000.00
174.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) ร่วมทำบุญวันสถาปนา กอศจ.ยศ.ทบ.3,505.00
175.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบมูลนิธิ23,000.00
176.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ธีรภัทร์ วงษ์จำปา2,000.00
177.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายค่าตรวจบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี 63 บริษัทเฟื่องทองวัฒนา จำกัด4,000.00
178.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง2,000.00
179.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เม.ย.641,900.00
180.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน)2,000.00
181.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
182.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/04/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทด บิดาเสียชีวิต2,000.00
183.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/04/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
184.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )23/03/2564รายรับนำเงินบูชาพระ 100 ปี เข้าบัญชี66,305.00
185.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะกรรมการสมาคมสตรีบริจาคสร้างห้องสุขา300,000.00
186.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับเงินเหลือจากกิจกรรมปฏิบัติธรรมมาฆบูชา ๖๔16,550.00
187.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)23/03/2564รายรับคณะศรัทธาร่วมบริจาคสร้างห้องสุขา49,900.00
188.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มี.ค.641,600.00
189.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
190.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
191.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/03/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ บุตรป่วย2,000.00
192.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/02/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโท มารดาป่วย2,000.00
193.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายเบี้ยประชุมสามัญประจำปี 3 ก.พ.6412,000.00
194.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 23-24 ก.พ. 6430,000.00
195.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)84,729.86
196.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)ฝากเข้าบัญชี443,070.45
197.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)1,000,000.00
198.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)18/02/2564รายรับยกเลิก บช.A0 ธ.ทหารไทย 0463395053 นำเงินเข้า A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)87,229.92
199.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2564รายจ่ายยกเลิก บช. นำเงินเข้า A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล)415,871.67
200.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 (ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (มธศ.)) เข้า บช.1,000,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,139,133.171,929,235.00209,898.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)340,649.62140,000.00200,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี147,000.00145,000.002,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16