ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
151.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร1,400.00
152.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)22/06/2564รายรับอศจ. รุ่น 85/52 สมทบทุนมูลนิธิฯ1,700.00
153.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)03/02/2564รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี เพิ่มทุนมูลนิธิฯ500.00
154.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร10,000.00
155.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )23/03/2564รายรับนำเงินบูชาพระ 100 ปี เข้าบัญชี66,305.00
156.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินชดเชยสำรองจ่ายเบี้ยประชุมสามัญประจำปี 3 ก.ย.6412,000.00
157.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)ฝากเข้าบัญชี443,070.45
158.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
159.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/08/2564รายรับจ.ส.อ. ชูโชค ศรลัมพ์ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,654.00
160.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ธีรภัทร์ วงษ์จำปา2,000.00
161.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/05/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
162.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/04/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี จำนวน 3 องค์10,500.00
163.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน)2,000.00
164.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
165.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )14/09/2564รายรับจก.ยศ.ทบ. เช่าบูชาพระ 100 ปี 13 องค์45,500.00
166.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/04/2564รายรับดร.ศิรินาถ แสนพวง (บุตรสาว พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง) มอบเงินสมบทบมูลนิธิ23,000.00
167.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายค่าตรวจบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี 63 บริษัทเฟื่องทองวัฒนา จำกัด4,000.00
168.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/04/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
169.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2564รายรับเงินสมทบเข้ามูลนิธิ1,550.33
170.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/03/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
171.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )19/02/2564รายจ่ายเบิกเงินชดเชยสำรองจ่ายปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 23-24 ก.พ. 6430,000.00
172.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/02/2564รายรับนำเงินจาก A0 (ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (มธศ.)) เข้า บช.1,000,000.00
173.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/05/2564รายรับกพ.ยศ.ทบ. นำส่งค่าเช่าพระ 5 องค์17,495.00
174.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายจ่ายถอนเงินลงทุนซื้อสลากออมสิน1,000,000.00
175.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )10/05/2564รายรับคืนเงิน บำเพ็ญกุศลพระธรรมรัตนากร (อดีต จอ. วัดพระเชตุพน) 22 เม.ย. 642,000.00
176.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/04/2564รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.ศรีสวัสดิ์ แสนพวง2,000.00
177.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)09/10/2562รายรับออมสินพิเศษ 3 ปี งวดที่ 127 เลขที่ ย 0413532- ย 0453531 (40,000 หน่วย)2,000,000.00
178.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)02/07/2564รายรับA3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)1,000,000.00
179.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/09/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ย.631,200.00
180.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2563รายรับดอกเบี้ย สลากออมสิน25.41
181.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 2 ส.ค.6410,250.00
182.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน เม.ย. 631,500.00
183.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/06/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มิ.ย.641,200.00
184.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2563รายรับถูกสลากออมสิน เดือน มี.ค. 631,500.00
185.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/03/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน มี.ค.641,600.00
186.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เดือน ธ.ค. 621,500.00
187.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2563รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน41.96
188.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/10/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.631,200.00
189.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/10/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ต.ค.๖๒1,200.00
190.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.631,200.00
191.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 17 ส.ค.641,600.00
192.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/05/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ค. 632,200.00
193.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2564รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน มิ.ย. 6447.57
194.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/04/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน เม.ย.641,900.00
195.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2563รายรับถูกฉลากออมสิน เดือน ม.ค. 631,500.00
196.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย3.63
197.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/01/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ม.ค.641,600.00
198.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.631,500.00
199.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/11/2562รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน พ.ย.๖๒1,500.00
200.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2563รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ส.ค. 631,800.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,637,574.781,052,000.00585,574.78
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16