ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
151.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ธ.ค. 64800.00
152.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ธ.ย. 6411,000.00
153.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/12/2564รายจ่ายสนับสนุนปฏิบัติธรรมอุทิศถวาย ร.9 ห้วง ุ6-10 ธ.ค. 6430,000.00
154.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/12/2564รายจ่ายขอยืมเงินสำรองจ่ายสนับสนุนโครงการสร้างพระพุทธรูปบูชา280,000.00
155.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน 1 ธ.ค. 64250.00
156.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/12/2564รายรับถูกสลากออมสิน ธ.ค. 64200.00
157.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)24/11/2564รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ ครั้งที่ 250,000.00
158.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายจ่ายสนับสนุนปรับปรุงห้องผลิตสื่อเผยแผ่ธรรมะ กอศจ.ยศ.ทบ.4,000.00
159.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายรับยศ.ทบ. เช่าพระ 100 ปี มอบผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 องค์7,000.00
160.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )24/11/2564รายจ่ายค่าประชุมวิสามัญใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิ12,200.00
161.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/11/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 พ.ย. 641,200.00
162.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.พิชิต ดัชถุยาวัตร เข้าผ่าตัดเนื้องอกในสมอง2,000.00
163.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยานอน ร.พ.2,000.00
164.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/11/2564รายรับพ.ท.วิจิตร พิมพิรัตน์ เช่าพระ 1 องค์3,500.00
165.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายเบิกเงินค่าธุรการมูลนิธิ5,000.00
166.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายสนับสนุนค่าจัดทำสื่อเผยแผ่ธรรมะ6,000.00
167.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมชื้อสลากสภากาชาด-บัตรรางวัล1,000.00
168.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทานสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อยุธยา10,000.00
169.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย500.00
170.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องสูขาอุทยานพุทธธรรมสิกขา33,551.00
171.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/11/2564รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางมอบของ เยี่ยมบำรุงขวัญ จชต30,000.00
172.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/11/2564รายรับถูกสลากออมสิน พ.ย. 64250.00
173.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/10/2564รายรับถูกสลากออมสิน 16 ต.ค. 641,500.00
174.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)11/10/2564รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายกองทุนครั้งที่ 420,000.00
175.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/10/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
176.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/10/2564รายจ่ายเบิกค่าประชุมวิสามัญประจำปี 64คณะกรรมการมูลนิธิ10,350.00
177.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)05/10/2564รายรับพ.อ.ประชุม สุขสำราญ เพิ่มทุนมูลนิธิ2,000.00
178.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)05/10/2564รายรับพ.อ.เสน่ห์ เขียวมณี เพิ่่มทุนมูลนิธิ1,000.00
179.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)01/10/2564รายรับถูกสลากออมสิน 1 ต.ค. 64 (1)250.00
180.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี22/09/2564รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล บุตรป่วย2,000.00
181.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)16/09/2564รายรับถูกสลากออมสิน ๅ16 ก.ย. 641,200.00
182.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )14/09/2564รายรับจก.ยศ.ทบ. เช่าบูชาพระ 100 ปี 13 องค์45,500.00
183.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี10/09/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ธีรวัชร์ ภักดี บุตรเสียชีวิต2,000.00
184.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/09/2564รายรับถูกสลากออมสิน ก.ย. 64 (1)250.00
185.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/08/2564รายรับจ.ส.อ. ชูโชค ศรลัมพ์ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,654.00
186.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร1,400.00
187.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)30/08/2564รายรับพ.อ.หญิง ศิริวรรณ มั่นสุข เพิ่มทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร10,000.00
188.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 17 ส.ค.641,600.00
189.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)02/08/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน 2 ส.ค.6410,250.00
190.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน ป่วย covid-192,000.00
191.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)17/07/2564รายรับถูกรางวัลสลากออมสิน ก.ค.641,800.00
192.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายจ่ายถอนเงินลงทุนซื้อสลากออมสิน1,000,000.00
193.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/07/2564รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายกองทุนครั้งที่ 320,000.00
194.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ณรงค์ เสน่หา ภริยาคลอดบุตร2,000.00
195.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/07/2564รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่่าย20,000.00
196.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)02/07/2564รายรับA3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)1,000,000.00
197.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าพระ 100 ปี3,564.00
198.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )02/07/2564รายรับค่าเช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
199.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)30/06/2564รายรับดอกเบี้ยสลากออมสิน มิ.ย. 6447.57
200.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2564รายรับเงินสมทบเข้ามูลนิธิ1,550.33
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,275,070.171,929,235.00345,835.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16