ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
101.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับพ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
102.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับน.อ. ไกรสุชาติ สมสะอาด เช่า 100 ปี 1 องค์4,999.00
103.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/06/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระราชินี1,000.00
104.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/06/2565รายรับเช่าพระบูชาฯ 1 องค์3,499.00
105.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/06/2565รายรับพล.อ. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ มอบเงินสมทบมูลนิธิ10,000.00
106.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/06/2565รายรับส.ท. มนภัทร ฝอยทอง เช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,599.00
107.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/06/2565รายรับบริจาคเข้ามูลนิธิฯ5,600.00
108.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี1,000.00
109.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/05/2565รายจ่ายร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระราชินี75,834.00
110.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับทภ.3 ร่วมสมทบทำบุญบวชพระราชินี2,000.00
111.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี300.00
112.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี400.00
113.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2 ร่วมทำบุญบวชพระราชินี5,000.00
114.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.ต. สมบัติ จินดาศรี ร่วมทำบุญบวชพระพระราชินี3,000.00
115.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับสมทบทำบุญบวชพระราชินี3,034.00
116.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี12,100.00
117.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ร่วมทำบุญบวชพระราชินี50,000.00
118.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี24/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.ขจรศักดิ์ ติดโควิด นอน รพ.2,000.00
119.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี24/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.วิสิทธิ์ศักดิ์ บุตรป่วย2,000.00
120.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/05/2565รายรับพ.ต.สุดใจ วงละคร บูชาพระ 4 องค์15,496.00
121.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )06/05/2565รายจ่ายบริจาคสร้างกุฏิกรรมฐานอุทยานฯ 1 หลัง พร้อมค่าขนย้ายอุปกรณ์85,900.00
122.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )06/05/2565รายจ่ายสนับสนุนปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 19-24 พ.ค. 6530,000.00
123.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้อ วาตภัยบ้านชำรุด2,000.00
124.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/04/2565รายรับพล.อ. วิสันติ สระศรีดา เช่าพระ100 ปี 3 องค์14,997.00
125.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/04/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.อ่อน ป่วยติดโควิด นอน รพ.2,000.00
126.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับคุณสุนีย์ จันทะโคตร เช่าพระ 100 ปี 4 องค์18,496.00
127.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับพล.ท.วิสันติ สระศรีดา สร้างกุฏิกรรมฐานอุทยาน85,000.00
128.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/03/2565รายรับพ.ท.ประยงค์ งามเลิศ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์4,999.00
129.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/03/2565รายรับร.ท.อภิชาติ ล้วนกล้า เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
130.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี14/03/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.วชิราวุธ มูลสาร ผ่าตัด นอน รพ.2,000.00
131.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายเบิกค่าธุรการขนย้ายพระ 100 ปี อศจ.ไทย2,000.00
132.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/03/2565รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายครัั้งที่ 520,000.00
133.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าสร้างพระพุทธรูป ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย เพิ่ม จำนวน ๒ องค์5,400.00
134.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิปี 644,000.00
135.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/03/2565รายรับร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ เช่าพระ 1 องค์3,499.00
136.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/03/2565รายรับพ.ท. ชวเมธ มละโยธา เช่าพระบูชา 4 องค์13,996.00
137.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/03/2565รายรับพ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล เช่าพระ 100 ปี 1 องค์8,598.00
138.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )04/03/2565รายรับพ.อ.ประยงค์ งามเลิศ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
139.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/03/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะ บิดาเสียชีวิต2,000.00
140.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/02/2565รายจ่ายเยี่่่ยมไข้ ร.อ.ปิยะพงษ์ สูหา ภรรยาและลูกติดโควิด4,000.00
141.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี26/01/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.สุธีรชาติ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
142.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี21/01/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.นิพล จำปาสด ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
143.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ เพิ่มทุนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.1,000.00
144.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับนางจันทิมา เชยสงวน เพิ่มทุนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.3,000.00
145.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพ.ท.เกรียงไกร ตั้งทุน "บำเพ็ญกุศลทักษิณาบุรพาจารย์ อศจ.ทบ."1,000.00
146.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)10/01/2565รายรับพล.ต.หญิง ศิริวรรณ มั่นศุข เพิ่มทุน บำเพ็ญกุศลทักษิณาบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.4,000.00
147.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี05/01/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.จงกล คงปรีชา ภรรยาเช้า รพ.2,000.00
148.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/12/2564รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก 31 ธ.ค.64615.66
149.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี29/12/2564รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสง มารดาป่วย2,000.00
150.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/12/2564รายจ่ายเบิกเงินพิธิบวงสรวงหล่อพระ 100 ปี10,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,275,070.171,929,235.00345,835.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16