ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
51.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับมทบ.๑๑ ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า7,300.00
52.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.สิน อินทร์นะรา อดีต หน.กอศจ.ยศ.ทบ. เสียชีวิต5,000.00
53.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/06/2561รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ4,000.00
54.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า368,750.00
55.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางร่วมกฐินพระราชทาน สมาคมกองทุนสวัสดิการสตรีฯ ณ วัดพนัญเชิง จำนวน 6 นาย3,000.00
56.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อเพิ่มทุนมูนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,000,000.00
57.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/06/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าปรับยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่500.00
58.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)07/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๑513,290.00
59.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/09/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าอาหารและค่าเดินทางประชุุมวิสามัญ ก.ย. 6317,000.00
60.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายค่าตรวจงบดุลย์ปี ๖๑4,000.00
61.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/01/2562รายรับดอกเบี้ย31.22
62.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา20,000.00
63.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/03/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า3,650.00
64.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/02/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าตรวจบัญชีมูลนิธิ ปี 25624,000.00
65.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.ไตรรัตน์ ดาสดา ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
66.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2561รายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปี ๖๑10,393.48
67.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.จวน วรรณจันทร์ อดีต หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
68.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายจ้างเอกชนทำบัญชี5,000.00
69.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/06/2563รายรับเงินเช่าพระพุทธสิงห์ 100 ปีเข้าดอกผลมูลนิธิฯ60,480.00
70.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/01/2562รายรับดอกเบี้ย6.93
71.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกเงินค่าพาหนะคณะกรรมการประชุม 20 ก.ย. 623,000.00
72.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)23/10/2563รายรับผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียน จ.กาญจนบุรี ทั้งสิ้น18,509.00
73.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/01/2563รายรับดอกเบี้ย ม.ค. 63676.06
74.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า2,000.00
75.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายค่าพาหนะประชุมมูลนิธิฯ สามัญประจำปี 256212,500.00
76.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/07/2562รายรับดอกเบี้ย30.88
77.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/01/2561รายรับยอดยกมาจากปี ๒๕๖๐408,945.85
78.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานให้ ยศ.ทบ. (พล.อ.มงคล)100,000.00
79.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)16/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๒3,000.00
80.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทอดกฐินพระราชทานกับสมาคมสตรีศรีอยุธยา10,000.00
81.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)29/09/2563รายรับพ.ท.ไพโรจน์ พนารินทร์ มอบเงินเข้าบัญชีดอกผลฯ1,500.00
82.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)24/05/2562รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๒403,825.00
83.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๑๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.45.64
84.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมทำบุญอุทยานให้ ยศ.ทบ. (สาย พล.ต.หญิงอังคณา) งวด ๑4,000.00
85.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/01/2562รายรับพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานฯ ครั้งที่ ๑20,000.00
86.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/09/2562รายจ่ายนำเงินตั้งกองทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อทบ.ทบ.155,742.00
87.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับกอศจ.ยศ.ทบ. ตั้งทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย155,742.00
88.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/12/2562รายจ่ายเบิกเงินจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญพระสงฆ์ นักเรียน ่และทหารตามแนวชายแดน30,000.00
89.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับส่งเงินคืนคงเหลือจากโครงการเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร จว.กจ.8,000.00
90.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/04/2562รายรับดอกเบี้ย ๓-๔ เม.ย.๖๒9.22
91.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายมูลนิธิฯ5,000.00
92.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)28/12/2561รายจ่ายร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.1,400,099.00
93.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๒22,599.00
94.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบทุนการศึกษานักเรียนตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี18,509.00
95.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับพ.อ. นิรันดร น่วมรัศมี2,000.00
96.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๓๐ มี.ค.๖๒150.79
97.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)05/04/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าคำขอและธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ60.00
98.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2562รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน368,750.00
99.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายมอบเงินเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน จ.กาญจนบุรี30,000.00
100.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายแสดงมุทิตา พ.อ.ดร.อัครินทร์3,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)122,329.920.00122,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,636,024.451,052,000.00584,024.45
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)237,649.6253,000.00184,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี60,000.0061,000.00-1,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16