ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
51.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/12/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ต.เหรียญชัย พาวัง ป่วยนอน ร.พ.2,000.00
52.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/11/2565รายจ่ายมอบของบำรุงขวัญทหารตามแนวชายแดน (22 พ.ย. 65)30,000.00
53.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )22/11/2565รายจ่ายค่าพาหนะร่วมพิธีถวายกฐินสมาคมสตรีฯ 4 นาย ใน 1 พ.ย. 653,500.00
54.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับพ.ท. ไพโรจน์ ศรสูงเนิน เช่าพระ 1 องค์5,000.00
55.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับส.ต. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว เช่าพระ 1 องค์4,099.00
56.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/11/2565รายรับพ.อ. เสวก ห่วงไทย เช่าพระ 1 องค์3,500.00
57.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2565รายรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 4 คนๆละ 500 บาท2,000.00
58.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)20/11/2565รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ ครั้งที่ 350,000.00
59.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/11/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ต. ธนทรัพย์ หลอดโพ บิดาป่วยนอน รพ. (เงินสด)2,000.00
60.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี09/11/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติ มารดาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
61.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/11/2565รายจ่ายร่วมทำบุญกฐินพระราชทานสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จว.อยุธยา ทอดวัดหน้าพระเมรุ10,000.00
62.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยาป่วยนอน รพ.2,000.00
63.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี25/10/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.สุชาติ สมมาตร บ้านน้ำท่วม2,000.00
64.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/10/2565รายจ่ายบำรุงขวัย พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล บ้านน้าำท่วม2,000.00
65.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/10/2565รายรับพ.ท.ทรงกิตติ นามไพร เช่าพระ 1 องค์3,500.00
66.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี04/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ปัญญา ดีเลิศ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
67.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ถนอมชัย บิดาผ่าตัด2,000.00
68.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี01/10/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ยุทธการ เยี่ยมไข้มารดาป่วย2,000.00
69.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับพ.อ.ธีะวัฒน์ กลั่นเรืองแสง เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์5,000.00
70.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับนายธรรศ จุ้ยวรามิตร เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
71.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/09/2565รายรับพ.อ. เอกวริทธิ์ ชอบชูผล เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์3,499.00
72.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี20/09/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.พรสวรรค์ บุตรป่วยนอน ร.พ.2,000.00
73.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี07/09/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ไกรวุฒิ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
74.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/09/2565รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่าย20,000.00
75.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/09/2565รายจ่ายเบิกเงินสำรองจ่ายสวัสดิการกองทุนฯ20,000.00
76.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/09/2565รายรับเงินสวัสดิการ อศจ. 4 นาย7,000.00
77.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี02/09/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ประสบการณ์ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
78.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)02/09/2565รายจ่ายเบิกเงินทดแทนสำรองจ่ายสวัสดิการ อศจ. 4 นาย7,000.00
79.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี28/08/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ยุทธการ ผ่าตัด นอน ร.พ.2,000.00
80.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )28/08/2565รายจ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.บัวทอง ประสานเนตร5,000.00
81.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี23/08/2565รายจ่ายมอบเงิน พ.ท.ณรงค์กรณ์ บุตรป่วย นอน ร.พ.2,000.00
82.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/08/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.สุธีวรินทร์ ภรรยาติดโ่ควิด นอน ร.พ.2,000.00
83.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/08/2565รายจ่ายบริจารทำบุญบวชเฉลิมพระเกียรติ ร.10100,000.00
84.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/08/2565รายจ่ายบริทำบุญบวชเฉลิมพระเกียรติ ร.1025,000.00
85.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี08/08/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท. ชัยณรงค์ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
86.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/08/2565รายจ่ายบริจาคสร้างฉัตรพระ ห้องประชุม กอศจ.ยศ.ทบ.33,000.00
87.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/07/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ร.10100,000.00
88.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/07/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ร.1025,000.00
89.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/07/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
90.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/07/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ไกรวุฒิ บุตรป่วยนอน ร.พ.2,000.00
91.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/07/2565รายรับพล.ต. ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์5,000.00
92.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2565รายรับรับเงินดอกเบี้ยมูลนิธิฯ272.73
93.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/06/2565รายรับพ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เช่าพระ 1 องค์3,500.00
94.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )20/06/2565รายรับพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ร่วมทำบุญ กอศจ.ยศ.ทบ.10,000.00
95.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )20/06/2565รายรับพล.ต. เฉลิมชัย เสียงใหญ่20,000.00
96.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/06/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.สุธีร์วรินทร์ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
97.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/06/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท ภรรยายคลอดบุตร2,000.00
98.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/06/2565รายรับพล.อ.วิสันติ สระศรีดา ร่วมบริจาคทำบุญ 103 อศจ.ทบ.3,000.00
99.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี1,000.00
100.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับพ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)159,309.920.00159,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,275,070.171,929,235.00345,835.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)346,149.62140,000.00206,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16