ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
51.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/07/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ร.1025,000.00
52.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/07/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ร.10100,000.00
53.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/07/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ไกรวุฒิ บุตรป่วยนอน ร.พ.2,000.00
54.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี15/07/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดี ภรรยาป่วยนอน ร.พ.2,000.00
55.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/07/2565รายรับพล.ต. ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ เช่าพระ 100 ปี 9 นิ้ว 1 องค์5,000.00
56.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/06/2565รายรับรับเงินดอกเบี้ยมูลนิธิฯ272.73
57.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/06/2565รายรับพ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต เช่าพระ 1 องค์3,500.00
58.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )20/06/2565รายรับพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ร่วมทำบุญ กอศจ.ยศ.ทบ.10,000.00
59.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )20/06/2565รายรับพล.ต. เฉลิมชัย เสียงใหญ่20,000.00
60.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/06/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.สุธีร์วรินทร์ ภรรยาคลอดบุตร2,000.00
61.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี18/06/2565รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ปรีชา เอียงสวาท ภรรยายคลอดบุตร2,000.00
62.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/06/2565รายรับพล.อ.วิสันติ สระศรีดา ร่วมบริจาคทำบุญ 103 อศจ.ทบ.3,000.00
63.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับน.อ. ไกรสุชาติ สมสะอาด เช่า 100 ปี 1 องค์4,999.00
64.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับน.ต.กิจประชา ปัญญาบุญ เช่าพระ 1 องค์4,999.00
65.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี1,000.00
66.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/06/2565รายรับพ.ท. ณรงค์กรณ์ สีมงคุณ เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
67.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/06/2565รายรับเช่าพระบูชาฯ 1 องค์3,499.00
68.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/06/2565รายรับร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระราชินี1,000.00
69.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/06/2565รายรับพล.อ. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ มอบเงินสมทบมูลนิธิ10,000.00
70.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/06/2565รายรับส.ท. มนภัทร ฝอยทอง เช่าบูชาพระ 100 ปี 1 องค์3,599.00
71.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/06/2565รายรับบริจาคเข้ามูลนิธิฯ5,600.00
72.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี1,000.00
73.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/05/2565รายจ่ายร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระราชินี75,834.00
74.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี400.00
75.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับทภ.3 ร่วมสมทบทำบุญบวชพระราชินี2,000.00
76.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )26/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี300.00
77.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทำบุญบวชพระราชินี12,100.00
78.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ร่วมทำบุญบวชพระราชินี50,000.00
79.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2 ร่วมทำบุญบวชพระราชินี5,000.00
80.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับพล.ต. สมบัติ จินดาศรี ร่วมทำบุญบวชพระพระราชินี3,000.00
81.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/05/2565รายรับสมทบทำบุญบวชพระราชินี3,034.00
82.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี24/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.วิสิทธิ์ศักดิ์ บุตรป่วย2,000.00
83.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี24/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ พ.ท.ขจรศักดิ์ ติดโควิด นอน รพ.2,000.00
84.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )07/05/2565รายรับพ.ต.สุดใจ วงละคร บูชาพระ 4 องค์15,496.00
85.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี06/05/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้อ วาตภัยบ้านชำรุด2,000.00
86.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )06/05/2565รายจ่ายบริจาคสร้างกุฏิกรรมฐานอุทยานฯ 1 หลัง พร้อมค่าขนย้ายอุปกรณ์85,900.00
87.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )06/05/2565รายจ่ายสนับสนุนปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา 19-24 พ.ค. 6530,000.00
88.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/04/2565รายรับพล.อ. วิสันติ สระศรีดา เช่าพระ100 ปี 3 องค์14,997.00
89.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/04/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.อ่อน ป่วยติดโควิด นอน รพ.2,000.00
90.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับคุณสุนีย์ จันทะโคตร เช่าพระ 100 ปี 4 องค์18,496.00
91.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/03/2565รายรับพล.ท.วิสันติ สระศรีดา สร้างกุฏิกรรมฐานอุทยาน85,000.00
92.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )17/03/2565รายรับพ.ท.ประยงค์ งามเลิศ บูชาพระ 100 ปี 1 องค์4,999.00
93.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/03/2565รายรับร.ท.อภิชาติ ล้วนกล้า เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,499.00
94.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี14/03/2565รายจ่ายมอบเงินสวัสดิการ ร.อ.วชิราวุธ มูลสาร ผ่าตัด นอน รพ.2,000.00
95.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิปี 644,000.00
96.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายเบิกค่าธุรการขนย้ายพระ 100 ปี อศจ.ไทย2,000.00
97.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี11/03/2565รายรับนำเงินเข้าบัญชีทดรองจ่ายครัั้งที่ 520,000.00
98.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2565รายจ่ายค่าสร้างพระพุทธรูป ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย เพิ่ม จำนวน ๒ องค์5,400.00
99.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/03/2565รายรับร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ เช่าพระ 1 องค์3,499.00
100.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/03/2565รายรับพ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล เช่าพระ 100 ปี 1 องค์8,598.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)134,329.920.00134,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,139,133.171,929,235.00209,898.17
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)340,649.62140,000.00200,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี147,000.00145,000.002,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16