ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
501.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)04/06/2562รายรับร.อ.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตรย์ ตั้งทุนที่ 850320.00
502.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายสนับสนุน กอศจ.ยศ.ทบ. จัดงาน ๑๐๐ ปี930,000.00
503.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายจ้างเอกชนทำบัญชี5,000.00
504.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)27/05/2562รายรับยอดจอง ๗๐๔ องค์2,463,296.00
505.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายแทนเงินรองจ่ายเยี่ยมทหารชายแดน30,000.00
506.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)27/05/2562รายรับแม่สุคนธ์ สุคันธตุลย์ เพิ่มทุน 5721,000.00
507.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)24/05/2562รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๒403,825.00
508.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายนำส่งเงินสร้างพระเข้ามูลนิธิ งวดที่ ๒403,822.00
509.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้จองชำระค่าส่งพระ5,540.00
510.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายจ่ายร.อ.วีรพนธ์เบิกค่าส่งพระ5,540.00
511.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับผู้สมทบทุนเพิ่มเติม38,489.00
512.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)21/05/2562รายรับยอดจองพระเพิ่มเติม ๘๓ องค์290,417.00
513.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/05/2562รายรับบ.ทิพย์เคมิคอล ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุทยานฯ35,000.00
514.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/05/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานฯ35,000.00
515.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๔-๑๐ พ.ค.๖๒151.07
516.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๑๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.45.64
517.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)02/05/2562รายรับเพิ่มทุนเดือน พ.ค.๖๒7,740.00
518.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า6,000.00
519.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/04/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า18,250.00
520.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/04/2562รายรับดอกเบี้ย1,795.33
521.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/04/2562รายรับดอกเบี้ย ๓-๔ เม.ย.๖๒9.22
522.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับดอกเบี้ย12.21
523.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับมทบ.๑๑ ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า7,300.00
524.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๓๐ มี.ค.๖๒150.79
525.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/03/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า3,650.00
526.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)23/03/2562รายรับดอกเบี้ย24.82
527.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/03/2562รายรับผู้สมทบทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า10,950.00
528.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับนางปราณี ชื่นชม ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
529.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.ภาสกร ปลอดในเมือง ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
530.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)15/03/2562รายรับนสน.หลักสูตรพิธีกรฯ ตั้งทุน 8457,460.00
531.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.ไตรรัตน์ ดาสดา ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
532.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.วรยศ บุญศิริ ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
533.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.สัมรวย ทองแสง ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า15,409.00
534.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า2,000.00
535.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๒ ก.พ. - ๙ มี.ค.๖๒492.69
536.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานให้ ยศ.ทบ. (พล.อ.มงคล)100,000.00
537.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมทำบุญอุทยานให้ ยศ.ทบ. (สาย พล.ต.หญิงอังคณา) งวด ๑4,000.00
538.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานให้ ยศ.ทบ. (สาย พล.ต.หญิง อังคณา) งวด ๒91,000.00
539.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานให้ ยศ.ทบ. (สาย พล.ท.สมบูรณ์)538,889.00
540.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/01/2562รายรับดอกเบี้ย31.22
541.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)20/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา (น.ส.จัณห์มาศ) สมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๕10,000.00
542.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)20/01/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
543.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/01/2562รายรับดอกเบี้ย6.93
544.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/01/2562รายรับคณะ พลตรี หญิง อังคณา (พล.อ.สิงหา) ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๔5,000.00
545.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)16/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๓12,000.00
546.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)16/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๒3,000.00
547.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/01/2562รายรับดอกเบี้ยมูลนิธิ1,835.23
548.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/01/2562รายรับพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานฯ ครั้งที่ ๑20,000.00
549.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/01/2562รายรับพลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน100,000.00
550.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๒22,599.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)259,309.920.00259,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16