ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/10/2562รายจ่ายค่าปรับจดทะเบียนตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหม่500.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับดอกเบี้ย ๑๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.45.64
3.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/01/2562รายรับพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานฯ ครั้งที่ ๑20,000.00
4.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/06/2562รายจ่ายค่าอาหารคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประชุมสามัญประจำปี ๖๑5,000.00
5.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/07/2562รายรับกอศจ.ยศ.ทบ. ตั้งทุน ๑๐๐ ปี เพื่อสวัสดิการ อศจ.ไทย155,742.00
6.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทำบุญทอดกฐินสามัคคี บ.กรีนเวลท์สตาร์ไลฟ์5,000.00
7.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/11/2563รายรับส่งเงินคืนคงเหลือจากโครงการเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร จว.กจ.8,000.00
8.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/04/2562รายรับดอกเบี้ย ๓-๔ เม.ย.๖๒9.22
9.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา 256349,800.00
10.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับพลโท สมบูรณ์ ดีรอด ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวดที่ ๒22,599.00
11.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.วัชระ คงอดิศักดิ์ อดีต ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
12.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายสนับสนุน กอศจ.ยศ.ทบ. จัดงาน ๑๐๐ ปี930,000.00
13.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)19/02/2563รายรับพ.อ. นิรันดร น่วมรัศมี2,000.00
14.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๓๐ มี.ค.๖๒150.79
15.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)08/01/2562รายรับสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน368,750.00
16.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/01/2562รายจ่ายนำส่งเงินร่วมสร้างอุทยานให้ ยศ.ทบ. (สาย พล.ท.สมบูรณ์)538,889.00
17.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)09/03/2562รายรับดอกเบี้ย ๒ ก.พ. - ๙ มี.ค.๖๒492.69
18.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)17/09/2562รายจ่ายจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ5,000.00
19.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/02/2563รายรับดอกเบี้ย ก.พ.63221.22
20.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)18/03/2562รายรับผู้สมทบทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า10,950.00
21.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.วรยศ บุญศิริ ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า1,000.00
22.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2561รายรับดอกเบี้ย ณ สิ้นปี1,097.04
23.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายจ่ายนำเงินสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมสร้างอุทยานพุทธธรรมสิกขา368,750.00
24.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)20/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา (น.ส.จัณห์มาศ) สมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๕10,000.00
25.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/10/2563รายจ่ายค่าพาหนะเดินทางร่วมกฐินพระราชทาน สมาคมกองทุนสวัสดิการสตรีฯ ณ วัดพนัญเชิง จำนวน 6 นาย3,000.00
26.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/07/2562รายจ่ายถอนเพื่อเพิ่มทุนมูนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,000,000.00
27.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/09/2563รายรับนำเงินคงเหลือจ่ายประชุมวิสามัญเข้าบัญชีดอกผลฯ4,780.00
28.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)30/06/2562รายรับดอกเบี้ยเดือน มิ.ย.๖๒1,553.91
29.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)15/03/2562รายรับพ.ท.สัมรวย ทองแสง ร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า15,409.00
30.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/12/2561รายรับเงินจำหน่ายพระ ๑๐๐ ปี งวดที่ ๑1,271,500.00
31.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/05/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.สิน อินทร์นะรา อดีต หน.กอศจ.ยศ.ทบ. เสียชีวิต5,000.00
32.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)04/06/2561รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ4,000.00
33.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/10/2562รายรับดอกเบี้ย676.04
34.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)16/01/2562รายรับคณะพลตรี หญิง อังคณา ร่วมสมทบทุนสร้างอุทยาน งวด ๓12,000.00
35.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/05/2562รายรับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนผ้าป่าคืนสู่เหย้า6,000.00
36.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/06/2561รายจ่ายแทนรองจ่ายค่าปรับยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่500.00
37.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/01/2562รายรับดอกเบี้ยมูลนิธิ1,835.23
38.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/09/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าอาหารและค่าเดินทางประชุุมวิสามัญ ก.ย. 6317,000.00
39.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)26/07/2562รายจ่ายค่าตรวจงบดุลย์ปี ๖๑4,000.00
40.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายเบิกเงินค่าพาหนะคณะกรรมการประชุม 20 ก.ย. 623,000.00
41.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)13/04/2562รายรับดอกเบี้ย1,795.33
42.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)25/02/2563รายจ่ายเบิกเงินค่าตรวจบัญชีมูลนิธิ ปี 25624,000.00
43.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย52,315.00
44.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)11/08/2563รายจ่ายบำเพ็ญกุศลศพ พ.อ.จวน วรรณจันทร์ อดีต หน.ศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.2,000.00
45.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)27/05/2562รายจ่ายจ้างเอกชนทำบัญชี5,000.00
46.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)31/12/2562รายรับดอกเบี้ย ธ.ค. 62793.68
47.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)01/10/2562รายจ่ายทอดกฐินพระราชทานกับสมาคมสตรีศรีอยุธยา10,000.00
48.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)02/04/2562รายรับดอกเบี้ย12.21
49.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)03/02/2563รายจ่ายค่าพาหนะประชุมมูลนิธิฯ สามัญประจำปี 256212,500.00
50.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)10/01/2562รายรับเงินร่วมทอดผ้าป่าคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี อศจ.ไทย ๘-๑๐ ม.ค.๖๒15,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)125,329.920.00125,329.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )1,651,638.781,474,601.00177,037.78
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)51,368.570.0051,368.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)287,649.6293,000.00194,649.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี80,000.0065,000.0015,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16