ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ลำดับ กิจกรรม วันที่ ประเภทรายการ ชื่อรายการ จำนวนเงิน ใบเสร็จ
1.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)21/04/2567รายรับสมทบทุน พ.อ.ทอง ชัยสาร3,000.00
2.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)11/03/2567รายรับสมทบทุน (๘๔๙) ๑๐๐ ปีการอนุศาสนาจารย์ไทย100,000.00
3.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/03/2567รายจ่ายถอนเงินฝากบัญชีประจำสมทบทุน 100 อศจ.ไทย100,000.00
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )09/03/2567รายรับพ.อ.ประสม สินทอง เช่าพระ 100 ปี 1 องค์3,500.00
5.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/02/2567รายรับเช่าพระบูชา 100 ปี 1 องค์3,499.00
6.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/12/2566รายรับดอกเบี้ย มิ.ย.-ธ.ค. 66311.70
7.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/12/2566รายจ่ายจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวาย ร.930,000.00
8.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/12/2566รายจ่ายจ่ายคืนเงินสำรองจ่ายกฐินพระราชทาน สมาคมฯ สตรี จว.อยุธยา ทอดวัดป่าโมก จ.อ่างทอง 15 ต.ค. 6610,000.00
9.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/12/2566รายจ่ายค่าเครื่องดื่ม/พาหนะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 10 นาย6,500.00
10.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/12/2566รายจ่ายจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายสวัสดิการ อศจ.ทบ.45,000.00
11.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/12/2566รายจ่ายสนับสนุนการบูรณะ กอศจ.ยศ.ทบ.20,000.00
12.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/12/2566รายรับสมค.กองทุนสวัสดิการสตรี จ.อยุธยา มอบเงินเข้าบัญชี เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนฯ ครั้งที่ 450,000.00
13.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)18/12/2566รายจ่ายเบิกเงินทดรองจ่ายสวัสดิการกองทุน 100 ปี20,000.00
14.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/12/2566รายจ่ายค่าพาหนะร่วมพิธีถวายกฐินสมาคมสตรีฯ 17 นาย ใน 15 ต.ค. 655,000.00
15.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )29/11/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี11,449.00
16.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )25/10/2566รายรับเช่าบูชาพระพุทธรูป 100 ปี 1 องค์5,150.00
17.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )18/10/2566รายรับร.ท. นันทวุฒิ เพ็งสุทธิ์ เช่าพระ 1 องค์4,050.00
18.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับน.ส. กมลวรรณ โตสุวรรณถาวร เช่าพระ 1 องค์3,500.00
19.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับทรงพล เหงี่ยมไพศาล22,500.00
20.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายจ่ายมอบของบำรุงขวัญทหารตามชายแดน30,000.00
21.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/10/2566รายรับพ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ เช่าพระ 1 องค์3,500.00
22.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )05/10/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 2 องค์10,000.00
23.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )27/09/2566รายรับพ.อ.สุรชาติ เถื่อนรอต เช่าพระบูชา 2 องค์7,000.00
24.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/09/2566รายรับนายทรงพล เหงี่ยมไพศาล8,500.00
25.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )13/09/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 2 องค์8,499.00
26.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )12/09/2566รายจ่ายบริจาคอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง160,000.00
27.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )11/09/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 2 องค์10,000.00
28.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )04/09/2566รายรับเงินบวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง165,000.00
29.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )31/08/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 1องค์3,499.00
30.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )30/08/2566รายรับพ.อ.จักรพงษ์ พรวิศวัสต์ เช่าบูชาพระ31,491.00
31.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )21/08/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 3 องค์10,500.00
32.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/08/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 1องค์3,500.00
33.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/07/2566รายรับนางรุ่งอรุณ เที่ยงทำ เช่าพระบูชา 1 องค์3,500.00
34.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )01/07/2566รายรับพ.ท. เอกวริทธิ์ ชอบชูผล เช่าพระบูชา 2 องค์6,998.00
35.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/06/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.อ.ปรีชา เอียงสวาท บุตรเข้า รพ.2,000.00
36.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี19/06/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภา2,000.00
37.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี16/06/2566รายจ่ายมอบเงิน พ.อ. ไชโย นามนนท์ บิดาเสียชีวิต2,000.00
38.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )15/06/2566รายรับพล.ต. พรมงคล พึ่งเสมา เช่าพระบูชา 1 องค์4,999.00
39.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับอศจ. 28 นาย ตั้งทุนเพื่มทุน8,960.00
40.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต. ทองสุข ใจดี (ต่อสมาชิก)1,500.00
41.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.วีรพนธ์ บุตรนาม (ต่อสมาชิก)500.00
42.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับพ.อ.เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง (เพิ่มทุน)1,000.00
43.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับร.ท.จงกล คงปรีชา (ต่อสมาชิก)500.00
44.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.อ.สัมรวย ทองแสง (ต่อสมาชิก)1,000.00
45.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับพ.อ.หญิง สุวนิตย์ ชาวเมือง (เพิ่มทุน)500.00
46.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)13/06/2566รายรับกองทุน อศจ.ทบ. 104 ปี (ตั้งทุน)11,520.00
47.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.คะนอง คำปลิว (ต่อสมาชิก)1,500.00
48.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)13/06/2566รายรับพ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสง (ต่อสมาชิก)500.00
49.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )08/06/2566รายรับเช่าบูชาพระ 100 ปี 1องค์4,999.00
50.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี05/06/2566รายจ่ายมอบเงิน ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโค บิดาเสียชีวิต2,000.00
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ลำดับ กิจกรรม รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ
1.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0462706078 (ดอกผล มธศ.)5,422,320.675,422,320.670.00
2.A0 ปิดดำเนินการ ธ.ทหารไทย 0463395053 (ประจำ มธศ.)3,084,729.863,084,729.860.00
3.A1 ธ.ออมสิน 300038717520 (มธศ.บช.ฝากประจำ)262,309.920.00262,309.92
4.A2 ธ.ออมสิน 020358519328 (มธศ.บช.ดอกผล )2,502,689.872,290,735.00211,954.87
5.A3 สลากออมสินทะเบียน 40049033063 (มธศ.)3,000,000.000.003,000,000.00
6.A4 ธ.ออมสิน 020298078013 (มธศ.บช.รับรางวัลสลาก)68,268.570.0068,268.57
7.B1 ธ.ออมสิน 020297197988 (บช.ดอกผลกองทุน 100 ปี)396,149.62205,000.00191,149.62
8.B2 สลากออมสินทะเบียน 400048700191 (กองทุน 100 ปี)107,300.000.00107,300.00
9.B3 บัญชีทดรองจ่ายเหรัญญิกกองทุน 100 ปี167,000.00169,000.00-2,000.00
10.B4 หมดอายุ ธ.ออมสิน 300036281735 (บช.ฝากประจำกองทุน 100 ปี)145,740.00145,740.000.00
11.C ธ.ทหารไทย 0412665457 (กอศจ.ยศ.ทบ.)3,387,640.003,387,640.000.00
12.D ธ.ทหารไทย 0412749434 (บช.ผ้าป่า กอศจ.ยศ.ทบ.)486,189.16257,250.00228,939.16